HET COLLECTIEF VAN VRIJHEIDSJURISTEN  |  VRIJHEID IS NIET ONDERHANDELBAAR
 

TEGENOFFENSIEF

Het gaat goed fout met onze rechtstaat. Dat mag best gezegd worden. Van coronabeleid tot toeslagenaffaire, schendingen van de privacy door de overheid en meer. Op veel gebieden zien we een overheid die onze grond- en mensenrechten te eenvoudig opzij schuift. Burgers worden vermorzeld in de molens van de bureaucratie zonder correctie door de parlementaire tegenmacht, onafhankelijke rechtspraak en een kritische onderzoeksjournalistiek. Daartegen komt De Vrijheidsjurist in verzet.

HOE DE OVERHEID DE WEG KWIJT IS

EEN IMMORELE OVERHEID

De moraliteit en menselijke maat zijn steeds ook vaker zoek. Zonder moraliteit is elke rechtsstaat failliet en de Grondwet gereduceerd tot een papieren werkelijkheid. Zonder moreel kompas functioneert niks en niemand;  het parlement, de regering en de rechtspraak. De rechtstaat is dan als de keizer zonder kleren. Veel politici en bestuurders staan er al behoorlijk naakt bij. Slechts een kleine minderheid die het ziet. Het is enkel een kwestie van tijd, dan zullen steeds meer mensen het ook zien.

TUNNELVISIE

Alle waarschuwingen en tegengeluiden, zelfs ook van zeer respectabele wetenschappers en deskundigen, worden systematisch genegeerd. Ook de media kijken de andere kant op en zijn niet meer in staat tot kritische reflectie. We mogen inmiddels spreken van een tunnelvisie waarbij enkel en alleen nog wordt geluisterd naar diegenen die met de waan van deze tijd meegaan. Het is een waan die verblindt. Doe je niet mee dan word je uitgesloten, geridiculiseerd of gecanceld.

EEN VERDEELDE SAMENLEVING

Het leidt ook tot tweedeling in de samenleving. Daarin schuilt het grootste gevaar. Vooral het coronabeleid heeft laten zien hoe niemand daaraan ontkomt. Kabinet en parlement zijn daarvoor zwaar verantwoordelijk. Maar ook de rechtspraak als laatste anker van de rechtstaat laat los. Ze laat zich teveel meeslepen door de waan van deze tijd. Ze blijkt verre van voldoende in staat de handel en wandel van onze overheid kritisch te beoordelen en te corrigeren… en waar nodig te veroordelen. Het ontbreekt de rechtspraak ook aan bepaalde instrumenten om te kunnen ingrijpen. Zo mag de rechter wetten bijvoorbeeld niet toetsen aan de Grondwet, iets wat in de meeste andere landen wel kan.

Maar dan nog: het wordt vergeten dat de rechtspraak er is om de burger te beschermen tegen de almacht van de overheid. Veel burgers worden daardoor verder in de marge van de maatschappij geduwd of gedreven, in zekere zin vogelvrij en schijnbaar rechteloos. Want het laatste anker van de rechtstaat – de rechtspraak dus – is ook aardig op dreef. Dat komt op een dag als een boemerang terug. Want een verdeelde samenleving kent alleen maar verliezers en kan niet floreren.

DE VIER ZUILEN VAN ONS OFFENSIEF

In beginsel hebben we een vrij gedegen en goed doordacht democratisch en rechtsbestel. Maar zodra de staatsrechtelijke instituties en andere tegenmachten zoals een kritische journalistiek en andere waakhonden van de democratie het laten afweten, is dat bestel enkel nog een papieren werkelijkheid. Dan komen grond- en mensenrechten in gevaar. Dat zien we nu al gebeuren. De vier zuilen van ons offensief zijn daarom:

De Vrijheidsjurist zoekt het debat in de publieke arena van TV- en radiostudio, workshops en bijeenkomsten. Zie ook de videorubriek in onze mediatheek.

De Vrijheidsjurist publiceert regelmatig artikelen over actuele thema’s. Daarvoor gebruiken we vooral de sociale media. Een actueel overzicht van artikelen en publicaties staat hier.

De Vrijheidsjurist adviseert organisaties en beroepsgroepen over thema’s die grond- en mensenrechten raken. Daarvoor hebben wij een Q&A die we regelmatig updaten.

De Vrijheidsjurist ondersteunt high profile rechtszaken tegen de Staat of voert deze zelf. Zie hier voor een actuele stand van zaken en volg de berichten op onze sociale media.

ONAFHANKELIJK & NO-NONSENSE

De Vrijheidsjurist is een onafhankelijke non-profit organisatie met een ideëel motief. Wij zijn op geen enkele wijze geaffilieerd of geassocieerd met een politieke partij of belangen-/pressiegroep. Onze missie is gericht op het verspreiden en realiseren van het gedachtegoed zoals dat in de Verklaring ter Bescherming van Essentiële Vrijheden van de Mens besloten ligt. Dat doen wij met het argument van wet en recht zoals dat juridisch, rechtsfilosofisch en historisch in ons democratisch en rechtsbestel verankerd is. We gaan het debat of de confrontatie aan op basis van (wetenschappelijke) feiten en nuchtere logica. We mengen ons niet in discussies op basis van complottheorieën en andere ficties. Die voegen niets toe aan de kwaliteit van het debat en vergroten alleen maar de tegenstelling en verdeeldheid.

EEN BREDERE KIJK

De uitholling van onze democratie en rechtstaat is óók en vooral een aanval op de kernwaarden van de westerse cultuur en identiteit. Die hebben ons gedurende de vele decennia en langer ongekende voorspoed gebracht; economisch, technologisch, cultureel en artistiek. Onze strijd voor recht en democratie is daarom ook een strijd voor bescherming van de essentiële waarden die ons ook in de toekomst welvaart en geluk brengen.

Stichting De Vrijheidsjurist, KvK 83991697

© 2021 De Vrijheidsjurist