HET COLLECTIEF VAN VRIJHEIDSJURISTEN  |  VRIJHEID IS NIET ONDERHANDELBAAR
 

VERKLARING TER BESCHERMING VAN ESSENTIËLE VRIJHEDEN VAN DE MENS

De verklaring is ook beschikbaar als pdf-bestand. Of ga naar de mediatheek voor alternatieve formats (grote letter, mp3 en mp4). Klik hier voor de Engelstalige versie (English version).

TEKEN DE VERKLARING


DE VERKLARING  |  MEI 2021

Onze essentiële vrijheden, de rechten die als minimum waarborg gelden voor een menswaardig bestaan, staan ernstig onder druk en worden op disproportionele wijze ingeperkt. Wij juristen ontkennen niet dat het inperken van grondrechten een legitiem doel kan dienen, maar de duur en de aard wegen zwaar op de bevolking. Zeker wanneer er minder verregaande maatregelen kunnen worden getroffen waarmee hetzelfde doel kan worden bewerkstelligd, is een inperking moreel en juridisch verwerpelijk.

De mensheid staat voor een grote uitdaging: grondrechten zijn wijdverbreid geïmplementeerd in wetgevingen en verdragen, en tegelijkertijd worden we geconfronteerd met maatregelen die een pandemie moeten bestrijden. Om te voorkomen dat wij zowel onze vrijheden als ons moreel kompas verliezen, doen wij juristen een dringend beroep aan eenieder; aan politici, artsen, politie en aan de burger:

Behoud uw moreel kompas. Ondanks dat de zwaarte van de maatregelen op u drukken. Ondanks dat er een uitputtingsslag plaatsvindt op uw grondrechten. Laat dit geen polarisatie in de samenleving teweeg brengen.

In een gezonde rechtsstaat luistert men naar elkaars standpunten en argumenten. In diezelfde rechtsstaat geldt minimale waarborging voor diegenen die zich niet kunnen vinden in wat een meerderheid vindt, zonder uitgesloten te worden door de samenleving. Daarvoor dienen onze grondrechten.

Het recht op demonstratie en het voeren van een krachtige oppositie is juist datgene dat een land een vrij land maakt. Wij juristen achten dan ook dat demonstraties altijd op een vreedzame wijze moeten worden gefaciliteerd. Eenieder heeft recht om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het is immers de laatste verdedigingslinie waar men naar kan reiken. Het met geweld uiteenslaan van demonstraties is dan ook moreel verwerpelijk.

Evenals het monddood maken van de oppositie in het parlement en daarbuiten, en het wegzetten van mensen omdat zij anders denken. Om de kloof in de samenleving te dichten, pleiten wij juristen voor een maatschappelijk debat. Een debat waarin ieders mening op respectvolle wijze wordt benaderd en waarbij niemand wordt uitgesloten.

Indien ons dat niet lukt, loert er vanuit historisch perspectief gevaar. Onbegrip zal zegevieren en de maatschappelijke kloof zal groeien. Het is daarom belangrijk dat we op een respectvolle wijze het debat gaan voeren, zeker nu we vanwege een beperking in bewegingsvrijheid minder snel in contact komen met andersdenkenden. Wanneer er geen ruimte meer is voor andere standpunten en wij de essentiële vrijheden van anderen niet respecteren, dienen wij onszelf vanuit moreel perspectief te plaatsen op een historische ladder om te zien waar wij ons bevinden.

Wij verwerpen de uitsluiting van mensen die, om wat voor reden dan ook, geen inmenging van overheidswege wensen in hun persoonlijke levenssfeer. De onaantastbaarheid van het lichaam is het hoogste goed van de mens.

Wij dienen de rechten van onze kinderen te beschermen zodat zij zich tot een weldenkend en autonoom mens kunnen ontplooien.

Laten we beseffen dat grondrechten er in beginsel zijn om onze essentiële vrijheden te kunnen uitoefenen zonder daar verantwoording voor af te leggen. Dat is de kern van het mens zijn.

Dit brengt ons juristen tot de volgende uitgangspunten; punten welke de basis zouden moeten zijn voor een maatschappelijk debat en die een ijkpunt zijn voor de herziening van de Grondwet waarin onze essentiële vrijheden centraal staan:

  1. Onaantastbaarheid van het lichaam is het hoogste goed van de mens. Dit mag slechts bij ernstig strafbare feiten worden ingeperkt.
  2. Het inperken van grondrechten mag slechts kortdurend zijn en enkel met het oogmerk om de meest humane uitweg te zoeken.
  3. Er dient een constitutioneel hof te worden ingesteld om ongrondwettelijke wetten en besluiten vanuit juridisch en moreel perspectief aan te vechten.
  4. Wat juridisch juist is, kan moreel en vanuit historisch perspectief verwerpelijk zijn. Dit beginsel dient men te allen tijde in acht te nemen.
  5. Het inperken van mensenrechten en grondrechten zonder dat dit een legitiem doel dient en waar minder verregaande alternatieven mogelijk zijn is een misdaad tegen de menselijkheid.

Laten wij met en dankzij deze uitgangspunten ons morele kompas bewaken, beschermen en terugvinden.

Wij juristen zijn de medehoeders van de rechtsstaat en beloven plechtig dat we alles wat binnen onze macht ligt op een morele en vreedzame wijze in het werk zullen stellen om uw mensenrechten te verdedigen tot het bittere einde.

TEKEN DE VERKLARING

REEDS GETEKEND 

Al meer dan 3.000 niet-juristen hebben getekend en ruim 180 juristen:

mr. Ghislen Nysten

mr. Bart Maes

mr. Niels Vanaken

mr. Edo Sweebe

mr. Peter-Paul Bruens

mr. dr. Henriette Nakad-Weststrate

mr. Sietske Bergsma

mr. Isa Kriens

mr. dr. Frank Stadermann

mr. drs. Raisa Blommestijn

mr. Josée Bosman

mr. Aldert Nijhuis

mr. Fleur Costa Baioa

mr. Jacob van der Veer

mr. Erwin Spuijbroek

 

mr. Sandor Robert Joo

mr. Kees-Jan Donkers

mr. Patricia Grosfeld

mr. Leontine van der Lek

mr. Iris d’Hont

mr. P.J. Baars

mr. Marije Busse

mr. Paulus Botman

mr. Remi Oostendorp

mr. D.T.M. Hoeijmans

mr. Sabrina Stoppelenburg

mr. Emilie Noteboom

mr. Carien van den Berg-Spruijt

mr. Bernard Zevenhuizen

mr. Toeral Goemmatov

 

mr. Vera Platteeuw

mr. Ennio R. Neumann Senese

mr. Mostapha Chrihi

mr. Felix den Ouden

mr. Arno G. W. van Kessel

mr. Brigitte Wigboldus-Hermann

mr. Dietlinde van Wezel

mr. Debby de Jong

mr. Maria-Louise Genet

mr. J.M. (Han) Dunhof

mr. Kees Meijer

mr. Pascale de Kan

mr. Jop Reijnders

mr. A. Beentje

mr. Louis Jansen

 

mr. Wendy Rijcken

mr. J. Ardts

mr. Jan Goemans

mr. Mariëlle Leijstra

mr. Dorothé Wilbers

mr. Bachir Splinter

mr. vаn Gееlkеrkеn

mr. Annelies Kraaiveld

mr. Frederieke Tissing

mr. Rob van Rooij

mr. Herman van Gunsteren

mr. Eelco Stuut

mr. Leonard Bogerd

mr. Jeremy de Ruijter

mr. Elke Geertsma-Hannenberg

 

mr. Lizzy van den Muijsenberg

mr. Nanette Boers

mr. Edgar Wortmann

mr. Betty Lievense

mr. Tom Phijffer

mr. Marjolein de Lange

mr. Chantal Bieshaar

mr. Arno Lam

mr. Daphne van Vliet

mr. Eljakim Heidema

mr. drs. Kim Tjoa

mr. Homy Koedam

mr. Yvonne Looye

mr. Myriam Pelkmans

mr. Chris Uneputty

 

mr. Jo Daemen

mr. Ratna Jainandunsing

mr. Solange Poelman

mr. Ronald Kitsz

mr. drs. Gerard Janssen

mr. Netty Post

mr. Andreas Hardeman

mr. Adamo Cappellacci

mr. Annemarie Koopman

mr. Caspar de Valk

mr. Nathalie Rozendaal-Alkemade

mr. drs. André Rozendaal

mr. Ronald Vrooman

mr. Bernadette Stumpel

mr. Jeanette Caljé

 

mr. Roberto Haak

mr. Gertjan de Mare

mr. Gout Kattenberg

mr. André Nuytinck

mr. Jeroen Schoot

mr. Maurits Smal

mr. Zana Matic

mr. Susanne den Boer

mr. Jeroen Gepken

mr. Simone Beishuizen

mr. Daniela Stojkovic

mr. Peter Koster

mr. Kim Hendriks-Horstman

mr. Ursula Overhof

mr. Suzan Slijpe

 

mr. Janneke Bazelmans

mr. Nikee van der Gouw

mr. Aika Karakilic

mr. Fieke Mathijssen

mr. drs. Max Bemelmans

mr. Lucia Spaans

mr. Hester Spaans

mr. Stephan de Vries

mr. Regina Dooren

mr. Valérie-Marie Coninx

mr. Caroline E. Vonhoff

mr. Olga van Dijk

mr. Agink Berwary

mr. Esmée Rikkert

mr. Rihana Khan

 

mr. Kersti Schrijvers

mr. Kim Bellen

mr. L.P. van der Roest

mr. Ulkü Ozyildiz

mr. Pieter Höweler

mr. Daniëlle Dubbel

mr. Meike Terhorst

mr. Astrid Davidzon

mr. Frank Essink

mr. Mark Arntz

mr. Jeroen Appelman

mr. Jikke Dokkum

mr. Richard Elfrink

mr. Patrick Aan De Kerk

mr. Tim Roovers

 

mr. Robert Dijks

mr. Arie Damminga

mr. Jeffrey Michels

mr. Karin Veltstra

mr. P. van Olst

mr. Simone de Goede

mr. Franca Damen

mr. Paul Cruts

mr. Peter Stassen

mr. Mariska Claase

mr. Mariska Zeijlstra

Ingrid Praster (student)

mr. Romina Golshahi

mr. Marianne Krebbekx

mr. Suzanna van Nieuwkerk

 

mr. Linda Cabeza

mr. Guido van den Bos

mr. Angelique van der Weiden

mr. Nathalie van Goor

mr. Michael Verhulst

mr. Raymond ter Woord

mr. Fabiana Schuttenhelm

mr. Annemie Gidding


 

mr. A. Noordeloos*

mr. Yolande van der Valk*

mr. Marcus Vijverberg*

mr. Gina Strooker*

mr. Nanne Oudshoorn*

mr. D.P.M.G. van den Boom*

mr. J.A. Broersma*

mr. Ed van den Hoef*

mr. Dieuwke Simonetti*

mr. Geert Hulshof*

mr. Roel Janssen*

mr. Sober Khowja*

mr. Robert Jan Zagt*

mr. Mieke van Arkel*

mr. Robert de Grunt*

 

mr. Sandra Verjans-Thoma*

mr. H.J.G. Bruens*

mr. J.A. Visser*

mr. Fauzia Khealiram*

mr. Gert-Jan de Ruijter*

mr. Jan Pieter van den Berge*

mr. Nurcan Sil*

mr. Lisa Veenker*

mr. Joëlla Sengers*

mr. Tülay Dekker Yazgili*

mr. Maranka Spoor*

mr. Anthonius Pieter Jacobse*

Frances Post (student)*

mr. Laura Trakzel*

mr. Larissa Veeninga*

mr. H.A.C. Venselaar*

Update van 15 oktober 2021

* Wij proberen alle juristen te verifiëren. Om diverse redenen lukt dat niet bij iedereen. De juristen die in de lijst gemarkeerd zijn met een asterix*, zijn niet geverifieerd. Bent u één van hen, stuur ons dan een email.

Hebt u de Verklaring ondertekend maar ziet u uw naam niet op de lijst? Het duurt in de regel 2 tot 3 dagen voordat nieuwe namen worden toegevoegd aan deze lijst.

TEKEN DE VERKLARING

Stichting De Vrijheidsjurist, KvK 83991697

© 2021 De Vrijheidsjurist